Covid-19 zalecenia

Od 27 stycznia do 1 marca 2021 r. podróże w celach turystycznych do i z Belgii są zabronione. Zakaz wjazdu będzie kontrolowany w ruchu drogowym, lotniczym, morskim i kolejowym.

Osoby podróżujące do i z Belgii muszą posiadać oświadczenie (déclaration sur l’honneur). Oświadczenie musi być powiązane z formularzem lokalizacji pasażera i poparte niezbędnymi dokumentami.

Informacje o aktualnych ograniczeniach oraz link do pobrania oświadczenia zamieszczone są na stronie www.info-coronavirus.be – wersja FR / NL / EN.

Dozwolone są tylko podróże konieczne zgodnie z poniższym wykazem:

 • łączenie rodzin – wizyty u współmałżonka lub partnera, którzy nie mieszkają pod jednym dachem, o ile można przedstawić wiarygodne dowody na istnienie stabilnego i trwałego związku;
 • podróże wynikające ze sprawowania wspólnej opieki nad dzieckiem, ślubami cywilnymi i religijnymi, pogrzebami lub kremacjami (krewnych).
 • podróże z powodów zdrowotnych i w celu leczenia;
 • pomoc osobie starszej, małoletniej, niepełnosprawnej lub wymagającej opieki;
 • odwiedzanie krewnych pozostających pod opieką paliatywną;
 • podróże uczniów, studentów i stażystów uczestniczących w wymianie w ramach studiów;
 • badacze z umową pobytu/zakwaterowania;
 • podróże wynikające z pracy transgranicznej;
 • podróże służbowe i związane z wykonywaniem zawodu;
 • inne: opieka nad zwierzętami, podróże w ramach czynności prawnych/notarialnych (jeśli nie można przeprowadzić ich elektronicznie), pilne naprawy pojazdów i przeprowadzki.

Podróże z Wielkiej Brytanii, RPA i Ameryki Południowej

Od 25 stycznia wszyscy podróżujący wjeżdżający do Belgii z Wielkiej Brytanii, RPA lub Ameryki Południowej będą zobowiązani do przestrzegania dziesięciodniowej kwarantanny i wykonania testu PCR pierwszego i siódmego dnia kwarantanny.

Komitet Konsultacyjny ds. Covid-19 planuje wprowadzenie obowiązku testu po przyjeździe do Belgii dla wszystkich nierezydentów oprócz obowiązkowego testu przed wyjazdem. Może to być test PCR lub szybki test antygenowy. Komitet Konsultacyjny zwrócił się do Międzyresortowej Konferencji ds. Zdrowia Publicznego, Grupy Roboczej ds. Badań i COVID-19 o przepisy wykonawcze.

Warunki wjazdu do Belgii

Wszystkie osoby powracające do Belgii (rezydenci i nierezydenci) po co najmniej 48-godzinnym pobycie w czerwonej strefie muszą poddać się kwarantannie. Kwarantanna może zakończyć się jedynie po uzyskaniu negatywnego wyniku testu PCR wykonanego siódmego dnia kwarantanny.

Dla rezydentów na terenie Belgii wprowadzono obowiązkowy test PCR po powrocie do Belgii, który należy wykonać pierwszego (po powrocie z zagranicy) i siódmego dnia obowiązkowej kwarantanny.

Informacje o skierowaniu na kwarantannę i kod umożliwiający wykonanie testu wysyłane są SMS-em (zgodnie z danymi z formularza PLF).

Wszyscy nierezydenci (niezarejestrowani na pobyt stały lub czasowy) przyjeżdżający do Belgii z Polski (obszarów oznaczonych kolorem czerwonym na https://diplomatie.belgium.be – w tym Polska) muszą okazać negatywny wynik testu na Covid-19 wykonanego maksymalnie 72 godziny przed przyjazdem (test PCR z wynikiem w j. niderlandzkim, francuskim, niemieckim lub angielskim). Przedstawienie negatywnego testu nie pociąga za sobą żadnego wyjątku od wypełnienia  formularza lokalizacji pasażera (Passenger Locator Form) oraz kwarantanny i obowiązku poddania się testowi siódmego dnia po przybyciu do Belgii.

Wszystkich podróżujących do Belgii obowiązuje  Formularz Lokalizacji Pasażera (Passenger Locator Form – PLF)

Osoby powracające do Belgii z zagranicy oraz te, które zamierzają pozostać w Belgii dłużej niż 48 godzin muszą wypełnić formularz lokalizacji pasażera (Passenger Locator Form) w ciągu 48 godzin przed przybyciem do Belgii.

Formularz do wypełnienia on-line dostępny tu Passenger Locator Form w 4 językach (en/fr/nl/de).

Jeśli jakiekolwiek informacje podane w tym formularzu ulegną zmianie w ciągu 14 dni od jego wypełnienia, niezbędne jest ponowne przesłanie zaktualizowanego formularza na adres PLFBelgium@health.fgov.be.

Dla osób nieposiadających telefonu komórkowego, niezbędne jest
wypełnienie dokumentu dostępnego pod linkiem https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/BELGIUM_PassengerLocatorForm.PDF
i przesłanie go mailem na adres: PLFBelgium@health.fgov.be oraz posiadanie przy sobie wydrukowanego egzemplarza.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących formularza lokalizacji pasażera, a także obowiązku przeprowadzenia badań COVID i / lub kwarantanny w Belgii, należy skontaktować się z FPS Public Health pod numerem 0800 14 689  (+32 78 15 17 71 z zagranicy) lub wysłać e-mail na adres: info.coronavirus@health.fgov.be

Wjeżdżając do Belgii należy posiadać przy sobie dowód wypełnienia PLF (kod QR) lub w ostateczności kopię wypełnionego i wysłanego formularza (należy go posiadać przy sobie 48 godzin od momentu wjazdu na teren Belgii).

Formularza nie muszą wypełniać wyłącznie osoby przejeżdżające przez Belgię tranzytem i przebywające na terytorium Belgii poniżej 48 godzin, poruszające się drogą lądową.

Przewoźnicy mają żądać okazania dowodu wypełnienia formularza lokalizacji pasażera (Passenger Locator Form) i/lub negatywnego testu na Covid-19 od pasażerów (nie rezydentów) – w przypadku braku powyższych odmówić wejścia na pokład.

Wyjątki od obowiązkowej kwarantanny to:

 • formularz lokalizacji pasażera (PLF) uwzględnia podróże służbowe poświadczone przez pracodawcę numerem BTA. Pracodawcy, którzy chcą zgłosić zagraniczną podróż służbową pracownika mogą wypełnić formularz BTA.
 • w przypadku osób pełniących funkcje „krytyczne” w sektorach kluczowych, zezwolenie na pracę w miejscu zatrudnienia może nastąpić na podstawie zaświadczenia od pracodawcy (zgodnie z decyzją Międzyresortowej Konferencji Zdrowia Publicznego z dnia 2 grudnia 2020 r.);
 • studenci mogą wyjątkowo przerwać kwarantannę w celu przystąpienia do egzaminu (tylko w celu przystąpienia do egzaminu);

Informacje dotyczące podróży i formularza dostępne są na stronach:

Service public fédéral Affaires étrangères – belgijskie ministerstwo spraw zagranicznych

info-coronavirus.be/fr/voyages/ – oficjalna belgijska strona rządowa dotycząca koronawirusa

Office des Etrangères – urząd ds. Cudzoziemców.

Ograniczenia związane z sytuacją epidemiologiczną w Belgii

W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie Belgii (stan zagrożenia epidemiologicznego na poziomie 4/maksymalnym) rząd federalny utrzymuje szereg ograniczeń mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się Covid-19, z których najistotniejsze to:

 • przestrzeganie podstawowych zasad sanitarnych (m.in. mycie rąk, zasłaniania nosa i ust i in.), zachowanie dystansu bezpieczeństwa 1,5 m z wyjątkiem rodziny mieszkającej pod jednym dachem;
 • godzina policyjna od północy (24.00) do 5.00 (rano) we Flandrii i od 22.00 do 6.00 w Walonii i Brukseli, obowiązuje zakaz poruszania się z wyjątkiem: nagłych przypadków zdrowotnych, obowiązków służbowych i przemieszczania się z domu do miejsca pracy;
 • kontakty bez zachowania bezpiecznego dystansu 1,5 m, bez maseczki i powyżej 15 minut – ograniczone do maksymalnie 1 osoby (także w święta), dla osób żyjących samotnie – dwie osoby (wyłącznie w święta);
 • spotkania na wolnym powietrzu ograniczone do 4 osób;
 • telepraca obowiązuje wszędzie, gdzie to możliwe;
 • kawiarnie i restauracje zamknięte do odwołania;
 • obowiązuje zakaz sprzedaży i stosowania sztucznych ogni.

Poruszanie się po Belgii

Nie obowiązują ograniczenia w poruszaniu się po terenie Belgii.

Na obszarach o dużym natężeniu ruchu wyznaczonych przez władze lub nawet na terenie całych miast lub gmin noszenie maski jest obowiązkowe (od 12 roku życia).

Użytkownicy transportu publicznego powyżej 12 lat są zobowiązani do noszenie maseczki i utrzymywania dystansu 1,5 m we wszystkich miejscach publicznie dostępnych, a w szczególności na lotnisku, dworcu, na peronie lub na przystanku, w autobusie, metrze, tramwaju, pociągu lub w innym środku transportu.

Komunikacja kolejowa i lotnicza w Belgii funkcjonuje bez przeszkód.

Podróże z i do Belgii

Obowiązujące informacje dotyczące wjazdu do Belgii i podróży za granicę (z Belgii) zamieszczane są na stronie https://diplomatie.belgium.be/ (dostępna w 4 wersjach językowych: niderlandzkiej, francuskiej, niemieckiej i angielskiej). Są one codziennie aktualizowane.

Zalecenia dotyczące podróży zagranicznych przedstawione są na interaktywnej mapie (dostępna jest także tabela) przygotowanej w oparciu od dane CELEVAL i FPS Public Health.

Kody kolorów, którymi oznaczone są państwa i regiony:

czerwony:

 • władze belgijskie zdecydowanie odradzają podróżowanie; lub
 • władze tego kraju zabraniają podróży z Belgii, które nie są konieczne.

pomarańczowy:

 • władze belgijskie wzywają do wzmożonej czujności; lub
 • podróż jest możliwa, ale władze tego kraju narzucają podróżnym z Belgii test COVID i / lub kwarantannę – kolor jasnopomarańczowy.

zielony:

 •  podróż jest możliwa, obowiązują środki higieny i zasady dystansu społecznego.

Aby dowiedzieć się, jakie środki mają zastosowanie należy wybrać kraj lub region za pomocą kliknięcia.

Aby zapoznać się z warunkami powrotu do Belgii należy kliknąć kraj lub region, aby sprawdzić jakie mogą być warunki przyjazdu.

Tranzyt jest możliwy, również w czerwonych strefach: podróżny nie zobowiązany do spełnienia żadnych warunków po przybyciu do Belgii, niezależnie od używanego środka transportu.

Ogólne zasady dotyczące podróży zagranicznych z Belgii i do Belgii

Każdy obywatel belgijski, rezydent długoterminowy w Belgii oraz osoby posiadające legalny pobyt w Belgii, a także członkowie ich rodzin mogą zawsze wrócić do Belgii.

Osoba będąca obywatelem lub rezydentem państwa trzeciego może zawsze opuścić terytorium Belgii i wrócić do kraju, którego jest obywatelem lub rezydentem. Jednak niektóre kraje nie wszystkim mieszkańcom zezwalają na powrót do swoich domów. Dlatego wskazane jest skontaktowanie się z ambasadą kraju docelowego.

Należy pamiętać, że przemieszczanie się odbywa się na ryzyko podróżujących. Porady dotyczące podróży mogą ulec zmianie, a podróż do miejsca docelowego może być w każdej chwili odradzona. W przypadku planowanego wyjazdu za granicę, zalecane jest zapoznanie się z informacją o podróży na stronie belgijskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Podróżni powinni być świadomi, że nowe ogniska COVID za granicą mogą znacząco wpłynąć na ich podróż i nie można zagwarantować repatriacji, jeśli loty komercyjne zostaną odwołane a granice zostaną zamknięte.

Ponadto każdy kraj, w tym te znajdujące się na liście opublikowanej na stronie belgijskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ma swobodę ustanowienia kwarantanny dla podróżujących przybywających na jego terytorium lub nałożenia obowiązku przedstawienia zaświadczenia o aktualnym, negatywnym wyniku testu na COVID-19.