COVID-19 – zasady obowiązujące w Królestwie Niderlandów

Poziom zachorowań na COVID-19 w Holandii utrzymuje się na wysokim poziomie. Władze apelują o stosowanie się do nakazów służących ograniczeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.

INFORMACJE PODSTAWOWE

 

Od soboty 23 stycznia do wtorku 9 lutego na terytorium Królestwa Niderlandów obowiązuje godzina policyjna.

W godzinach 21:00-4:30 zakazuje się:

 • przebywania na zewnątrz poza domem (nie dotyczy ogrodów i balkonów);
 • przebywania i przemieszczanie się prywatnym samochodem;
 • przemieszczania się komunikacją publiczną;
 • korzystania z taksówek oraz odpłatnego przewozu osób.

Zakaz nie dotyczy:

 • stanu wyjątkowego i katastrofy, pilnej sytuacji medycznej;
 • wykonywania pracy zleconej przez pracodawcę – konieczne jest okazanie wypełnionego formularza Werkgeversverklaring avondklok;
 • podczas podróży powrotnej do Holandii (konieczność udokumentowania tego faktu);
 • wyprowadzania psa na smyczy i przez jedną osobę;
 • pogrzebu, wizyty w sądzie, prokuraturze (konieczność udokumentowania tego faktu);
 • egzaminu (konieczność udokumentowania tego faktu);
 • udziału w programie na żywo (konieczność udokumentowania tego faktu);

W sytuacji, gdy istnieje konieczność wyjścia na zewnątrz, należy mieć przy sobie wypełniony i wydrukowany formularz Eigen verklaring avondklok


Do 9 lutego 2021 r. na terenie kraju obowiązuje lockdown, którego szczegółowymi zasadami można zapoznać się na stronie: Lockdown – obostrzenia obowiązujące do 9.02.2021 

Dodatkowo 20.01 zostały wprowadzone następujące środki:

 • ograniczenie liczby osób, które można przyjmować w domach do 1 osoby (pow. 13 r.ż.) dziennie oraz zalecenie, aby jedna osoba nie odwiedzała kilku gospodarstw domowych tego samego dnia;
 • od 25.01 ograniczenie liczby uczestników pogrzebów z 100 do 50 osób.

W mocy pozostają ponadto zalecenia podstawowe:

 • utrzymywanie dystansu społecznego (minimalna odległość od innych osób to 1,5 metra);
 • unikanie dużych skupisk ludzkich;
 • częste mycie rąk oraz osłanianie ust i nosa podczas kichania lub kaszlu;
 • w przypadku objawów chorobowych przypominających COVID-19 poddanie się testowi: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken  i pozostawanie w izolacji;
 • wykonywanie pracy z domu, jeśli tylko jest to możliwe.

Zalecenia szczegółowe aktualizowane przez władze Królestwa Niderlandów można znaleźć na stronie:

Bieżącą sytuację epidemiczną można śledzić na stronie: https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/.

PODRÓŻE

 

Władze Holandii apelują o unikanie wszelkich podróży (przyjazdów do i wyjazdów z Holandii), które nie są absolutnie konieczne.

Podróżni przyjeżdżający do Holandii z zagranicy zorganizowanym transportem zbiorowym (samolot, pociąg, statek, autobus) mają obowiązek posiadania i okazania negatywnych wyników dwóch testów:

 • testu PCR (wykonanego maksymalnie 72 h przed wjazdem) oraz
 • szybkiego testu antygenowego (wykonanego do 4h przed podróżą). 

Szczegółowe informacje na temat akceptowanych testów oraz języków, w jakich muszą być sporządzone zaświadczenia dostępne są TUTAJ

Obowiązek okazania negatywnego wyniku testu dotyczy w takim samym zakresie osób przejeżdżających przez Holandię transportem zbiorowym (tranzyt).

Obowiązek wykonania szybkiego testu dotyczy również przeprawiających się promem do Holandii kierowców ciężarówek i załóg promów, których nie obowiązuje test PCR i kwarantanna.

Osoby przybywające z zagranicy powinny w Holandii poddać się 10-dniowej kwarantannie. Posiadanie negatywnych wyników testów przeprowadzonych przed przyjazdem nie zastępuje kwarantanny.

Okres kwarantanny może zostać skrócony do 5-ciu dni pod warunkiem uzyskania, po tym terminie, negatywnego wyniku test na Covid.

W obecnym stanie prawnym kwarantanna nie mam charakteru bezwzględnie obowiązującego. Jest stanowczo rekomendowana przez władze.

Zachęcamy do zapoznania się aktualnymi z Informacjami dla podróżujących na: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/holandia

SZCZEPIENIA

 

Podobnie jak w innych krajach europejskich, w Holandii zapoczątkowano proces szczepień przeciw COVID-19. Szczegółowe informacje na temat przyjętej strategii i harmonogramu szczepień znajdują się na stronie: www.coronavaccinatie.nl. Dostępny jest również schemat szczepień poszczególnych grup wiekowych i zawodowych: Tijdschema vaccinatie.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, wszystkie osoby zameldowane w Holandii i posiadające tu ubezpieczenie medyczne otrzymają pisemne zaproszenie do skorzystania z bezpłatnego szczepienia. Poddanie się szczepieniu jest całkowicie dobrowolne.